Antické město Salona

V blízkosti Splitu máte jedinečnou šanci navštívit staré antické město Salona.  Najdete ho jen deset minut od dalmatské metropole. Zbytky antického světa jsou situovány v městské aglomeraci Solin, která přímo navazuje na Split. Dva tisíce let starý areál nabízí podhled na památky tří kulturních epoch. Svou stopu zde zanechala antika, starokřeštanská kultura i raný středověk. Je to jedno z nejvýznamnějších archeologických nalezišť nejen v Chorvatsku, ale v celého jihovýchodní Evropě.

Slavné místo císaře Diokleciána.

V prvním tisíciletí před naším letopočtem byla Salona strategickým místem. Našli byste zde nejen přístav, ale také opevněné sídlo, které obývali ilyrští Delmati a Řekové. První písemnou zmínku o městě zaznamenávají historici k roku 119 před naším letopočtem. Později padla Salona do rukou Římanů a stala se z ní významná kolonie. Byla nejen střediskem obchodu a politiky, ale také sídlem místodržitele provincie Illyricum. Salona byla na tehdejší poměry velmi lidnatá, žilo zde na 60 tisíc obyvatel. Právě zde se narodil slavný císař Dioklecián, který tu nechal vybudovat mnoho památek včetně fora. Ve vedlejším Splitu si pak nechal postavit honosný palác. To už je však doba, kdy se v oblasti začíná ve větší míře šířit křesťanství, proti kterému Dioklecián krvavě bojuje.

Smutný konec města.

Později, v době stěhování národů, město ohrožují nájezdy kočovných band – především Gótů. Město se jim však ubránilo se ctí, i když  to byl první „hřebíček do rakve“ kdysi slavného sídla. Od 6. století se totiž místo stává součastí Byzance a je zničeno nájezdem Avarů a Slovanů. V dalších staletích patřila Salona Benátčanům, kteří město nechali sami zničit. Báli se totiž divokých Turků, kteří by se zde mohli usadit a ohrožovat je z tohoto strategického bodu. Tak skončila sláva města Salona. V blízkosti města se usídlili patrně v 7. století dnešní Chorvaté a začali stavět nové sídlo, dnes zvané Split. Začala se tak psát nová kapitola z historie Dalmácie.

Praktické informace pro návštěvníky.

Dnes si návštěvníci mohou prohlédnout historické pozůstatky města Salona. K archeologickému areálu se dostanete autobusovou dopravou z města Split (jedná se o linku směrem na Trogir). Zastávka autobusu je přímo před archeologickým nalezištěm. Můžete využít služeb průvodce nebo si zakoupit plánek ( 3 Kuna, plánek je i v češtině a slovenštině) a vypravit se po památkách sami.

Zatím nikdo nic nenapsal.

Okomentovat článek

TOPlist